CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Hàng order rồi vui lòng không thay đổi hoặc trả lại. Tạp Hóa Hàng Mỹ cam kết đặt hàng theo đúng đơn đặt hàng của khách hàng, nếu có sai sót gì từ phía chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trong quá trình kiểm hàng để chuyển về VN, nếu phát hiện sai sót gì từ web ( gửi nhầm size, nhầm màu,  hoặc không đúng sản phẩm order ) chúng tôi sẽ báo với khách hàng và return lại web,  khách hàng sẽ chịu chi phí return ( nếu có ) và công mua cho sản phẩm return này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *